Urdaibaiko Biosferraren Erreserba (Reserva de la Biosfera de Urdaibai)

Urdaibai constitúe a única Reserva da Biosfera da Comunidade Autónoma do País Vasco e é o espazo protexido máis valioso do litoral vasco. Está conformada por 22 municipios e unha poboación residente duns 45.000 habitantes. O seu territorio, correspondente á conca hidrográfica do río Oka, ten 220 km2 de extensión onde se dan cita gran diversidade de ecosistemas e paisaxes, destacando entre outros os encinares cantábricos, a campiña atlántica, o litoral costeiro e as marismas.
As marismas constitúen o humidal máis importante do País Vasco Atlántico, tanto pola súa extensión como polo grao de conservación dos seus diferentes hábitats, sendo unha zona moi relevante como área de descanso para as aves nos diferentes períodos migratorios e na invernada.
Urdaibai acolle unha gran importancia ecolóxica e ornitolóxica. Ao mesmo tempo mantén un interesante equilibrio entre as actividades económicas promovidas polo ser humano e a súa exuberante natureza, o que favorece a implantación dun modelo de desenvolvemento socioeconómico baseado no desenvolvemento sustentable. Este equilibrio fixo posible a súa declaración como Reserva da Biosfera en 1984 por parte da UNESCO.
Como recoñecemento á importancia ornitolóxica da Reserva da Biosfera, os seus humidais foron declarados zona ZEPA (Zona de Especial Protección para as Aves) en 1994, quedando posteriormente integrado o seu territorio dentro da Rede Natura 2000. Así mesmo, foi incluído en 1992 no Convenio de Ramsar de humidais de importancia internacional.
A riqueza ornitolóxica da Reserva da Biosfera de Urdaibai vén avalada por numerosos estudos realizados na zona desde hai varias décadas, podéndose observar no conxunto da Reserva preto de 250 especies de aves no conxunto do ano.